การศึกษาและค่านิยมของวัยรุ่นในปัจจุบัน

เตรียมพบกันในหน้านี้ “การศึกษาและค่านิยมของวัยรุ่นในปัจจุบัน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปีของบล็อกนี้ ในวันที่ 24-25 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. ถึง 23.30 น. มีรายละเอียดต่างๆดังนี้

กำหนดการกิจกรรม “การศึกษาและค่านิยมของวัยรุ่นในปัจจุบัน” วันที่ 24-25 เมษายน 2555 

24 เมษายน 2555

 • เวลา 09.30-18.00 น. ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ”การศึกษาและค่านิยมของวัยรุ่นในปัจจุบัน” ในFacebook Page Twitterและในหน้านี้
 • เวลา 18.00-20.00 น. สนทนากันสบายๆกับหัวข้อ “วัยรุ่นไทย ต้องมีความรักในวัยเรียน หรือเป็นค่านิยมในการดำเนินชีวิต”
 • เวลา 20.00-23.30 น. ร่วมกันอ่านบทความแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “การศึกษาและค่านิยมของวัยรุ่นในปัจจุบัน” จากบุคคลที่เริ่มส่งเข้ามาทางe-mailของบล็อก คือ krabongtan.kwamru.6233@gmail.com

25 เมษายน 2555

 • เวลา 09.30-16.45 น. จะเป็นกิจกรรมสนทนาใน Facebook Page Krabongtan Social Thai Article ในหัวข้อ “การศึกษาไทยกับความรักในวัยเรียน”
 • เวลา 16.45-20.00 น.  ทางผู้เขียนจะเริ่มมาตอบและสนทนากับบุคคลที่มาแสดงความคิดเห็นไว้ ณ ที่ต่างๆ และจะลงบทความในความคิดเห็นของตัวผู้เขียนเองด้วย
 • เวลา 20.00-21.00 น. ประกาศผลของการส่งบทความมาร่วมสนุกว่าบทความใดได้ถูกนำเสนอในคอลัมน์บทความประจำเดือนในวันที่ 2 และ 9 พฤษภาคม 2555
 • เวลา 21.00-23.30 น. ร่วมการแสดงความคิดเห็นบทความที่ถูกนำเสนอในคอลัมน์บทความประจำเดือน และปิดกิจกรรม

ช่องทางในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 • Facebook Page : Krabongtan Social Thai Article
 • Twitter : @krabongtan6213
 • Twitter Hashtag : #non9279Blog

บทความที่แสดงความคิดเห็นจากคนทั่วไป

โดยการส่งบทความสำหรับผู้ที่สนใจ เริ่มส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 00.00 น. ทาง e-mail krabongtan.kwamru.6233@gmail.com โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • Saveบทความให้อยู่ในไฟล์ word สกุล .doc .docx 
 • ใช้แบบอักษร Cordia UPC 15pts. หรือ TH_SarabunPSK 15pts. 
 • ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษA4 
 • ระบุชื่อ นามสกุลของท่าน (ผู้ใดมีนามปากกา โปรดแนบมาด้วย)
 • หากไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น อาจจะถูกคัดออกจากการเผยแพร่ลงในบล็อกนี้

ทุกบทความมีสิทธิที่จะได้รับเลือกเป็นบทความประจำเดือนที่จะลงในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และ 9 พฤษภาคม 2555 จำนวน 2 บทความต่อสัปดาห์ รวมทั้งหมด 4 บทความ และจะได้รับการ Promote ให้เข้ามาอ่านของท่านอย่างเต็มที่จากทางเรา ขอขอบคุณมาในโอกาสนี้กับการที่จะร่วมกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอความคิดดีๆมาให้กับเรา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการช่วยทำให้สังคมไทยในปัจจุบัน ดีขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีในการเป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้ทุกคนมาตระหนักถึงสังคมในปัจจุบัน

หมายเหตุ กำหนดการต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม และจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จาก

กระบองตาล ความรู้

Krabongtan Kwamru

Administrator & Writer of this blog

Contract us :

 • sttidtaladtun_nont6213@windowslive.com
 • krabongtan.kwamru.6233@gmail.com
 • Facebook Page : Krabongtan Social Thai Article
 • Twitter : @krabongtan6213

7 thoughts on “การศึกษาและค่านิยมของวัยรุ่นในปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s