ลิงก์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.2

เป็นแหล่งรวมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.2 โดยรวบรวมจากเว็บไซต์ต่างๆ อีกทั้งสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วย เหมาะสำหรับบุคคลผู้ที่สนใจทั้งหลาย

Chemical

https://sites.google.com/site/krabongtansw33/basic-m2-sci/changing-of-substance สารและการเปลี่ยนแปลง

https://sites.google.com/site/krabongtansw33/basic-m2-sci/chemical-reaction ปฏิกิริยาเคมี

https://sites.google.com/site/krabongtansw33/basic-m2-sci/element-compound ธาตุและสารประกอบ

https://sites.google.com/site/krabongtansw33/basic-m2-sci/element-compound/radioactive ธาตุกัมมันตรังสี โมเลกุลและอะตอม

Biology

https://sites.google.com/site/krabongtansw33/basic-m2-sci/digestionsystem ระบบย่อยอาหารในมนุษย์

https://sites.google.com/site/krabongtansw33/basic-m2-sci/circulatorysystem ระบบไหลเวียนโลหิตในมนุษย์

https://sites.google.com/site/krabongtansw33/basic-m2-sci/respiratorysystem ระบบหายใจในมนุษย์

https://sites.google.com/site/krabongtansw33/basic-m2-sci/excretorysystem ระบบขับถ่ายในมนุษย์

https://sites.google.com/site/krabongtansw33/basic-m2-sci/nervoussystem ระบบประสาทในมนุษย์

https://sites.google.com/site/krabongtansw33/basic-m2-sci/nervoussystem/receptor-in-nervous-system อวัยวะรับกระแสประสาทในมนุษย์

https://sites.google.com/site/krabongtansw33/basic-m2-sci/lymphaticimmunesystem ระบบภูมิคุ้มกันและระบบน้ำเหลือง

https://sites.google.com/site/krabongtansw33/basic-m2-sci/reproductivesystem ระบบสืบพันธุ์ในมนุษย์

https://sites.google.com/site/krabongtansw33/basic-m2-sci/skeletalmuscularsystem ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อในมนุษย์

https://sites.google.com/site/krabongtansw33/basic-m2-sci/food-nutrient-main-page อาหารและสารอาหาร หน้าหลัก

https://sites.google.com/site/krabongtansw33/basic-m2-sci/food-nutrient-main-page/carbohydrate

https://sites.google.com/site/krabongtansw33/basic-m2-sci/food-nutrient-main-page/protein

https://sites.google.com/site/krabongtansw33/basic-m2-sci/food-nutrient-main-page/lipid

https://sites.google.com/site/krabongtansw33/basic-m2-sci/food-nutrient-main-page/vitamin

https://sites.google.com/site/krabongtansw33/basic-m2-sci/food-nutrient-main-page/mineral-and-water


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s